Europa

Europese (ex-) dak- en thuislozen hebben zich oktober 2011 officieel verenigd in het netwerk HOPE, HOPE staat voor HOmeless PEople. Werkplaats COMO is betrokken bij dit netwerk en de oprichting. Zie persbericht. HOPE heeft een eigen website.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close