Verward gedrag

Oftewel: mensen met een acute zorgnood:

Brandbrief voor Aanjaagteam:
September 2016 stuurde Werkplaats COMO een brandbrief aan de leden van het Aanjaagteam verwarde personen (tegenwoordig ‘Schakelteam verward gedrag’). De brief is officieel aangeboden aan Edith Schippers, minister van VWS en Liesbeth Spies voorzitter van het Aanjaagteam. In deze brandbrief vroeg Werkplaats COMO dringend aandacht voor armoede en huisvesting.
Brief Aanjaagteam WP COMO 300916

Rondetafelgesprek Tweede Kamer:
Mei 2015 nam Edo Paardekooper Overman namens COMO G4 en Werkplaats MO deel aan een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over mensen met verward gedrag. COMO G4 en Werkplaats MO schreven daartoe een position paper.
DEF Werkplaats-MO en COMO-G4_Position Paper_Vaste Cie VWS_Ronde Tafel Gesprek_ 2015-05-18

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close