Medezeggenschap

In 2011 deed LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) in nauwe samenwerking met Werkplaats MO en Federatie Opvang onderzoek naar medezeggenschap in maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
Verslag_Onderzoek_MoVo

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close