Deelnemersraad

Werkplaats COMO heeft een bestuur, beslissingen worden genomen in de deelnemersraad. De deelnemersraad bestaat uit mensen vanuit de achterban van Werkplaats COMO. De deelnemersraad komt minstens 3 x per jaar bijeen.

Data Deelnemersraad 2018:
26 januari (Den Haag)
6 april (Utrecht)
19 oktober (Rotterdam)

Leden van de Deelnemersraad zijn actief bij de volgende organisaties:
Straat Consulaat Den Haag
Groot MO/GGZ overleg Amsterdam
Straatadvocaten Rotterdam Basisberaad Zorgbelang Zuid-Holland
Straatadvocaat KernKracht Gouda/Midden-Holland
Landelijke Cliëntenraad Sociale Zekerheid (LCR SUWI)
MDHG Amsterdam
Delen Achter de Duinen Den Haag
Movers Rotterdam
Cliëntenraad Antes
Jeugdtafel LOC
U2B Heard Utrecht
Wmo raad Den Haag
Participatieraad Den Haag
De Kentering Nijmegen
Cliëntenraad NAS Rotterdam
Cliëntenraad De Regenboog Amsterdam
Cliëntenraad Kessler stichting Den Haag
Cliëntenraad CvD Rotterdam
Brede raad 010
Cliëntenraad Stichting Corridor
HOPE HOmeless PEople Europe

Wil je meedoen?
…..

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close